CO₂ concentratiemetingen

CO2 meter
Vanwege de Corona problematiek is de CO₂ concentratie in gebouwen en ventilatie een belangrijk item. Scholen en (overheids)gebouwen worden verplicht hun ventilatie(systeem) en de prestatie hiervan te laten beoordelen

Vanuit onze expertise, van energie metingen in de industrie, is het meten en rapporteren niet nieuw voor ons. Wel de locaties. Wat ook nieuw voor ons is, is het onbegrip over COVID en de ventilatie van gebouwen. Grote verschillen per ruimte, in hetzelfde gebouw en bij overschrijding van de norm meestal met voorlichting en een ventilatie-protocol te verhelpen.

Dit alles op onafhankelijke wijze en met reproduceerbare meetprotocollen..

Heeft u behoefte aan een onafhankelijke CO₂ concentratiemeting, een ventilatie protocol of voorlichting op dit gebied, dan horen wij dit graag van u.