Energie transitie
dinsdag 3 maart 2020

Energie transitie

De energietransitie in Europa is in volle gang. Uiteindelijk om te eindigen in een wereld zonder CO2 emissies vanuit fossiele brandstoffen in 2050.

De meeste landen focussen zich op het reduceren van CO2 door over te gaan van kolen op gas, maar omdat wij praktisch veel gas verbruiken, helpt dat Nederland niet veel. Wij focussen vooral op het genereren van “groene elektriciteit” waarmee we via warmtepompen onze huizen kunnen verwarmen en onze auto’s op kunnen laden. 

Zo lang als 15-50% van onze huidige elektriciteitsvraag “groen” is, zal er geen substantieel overschot zijn van “groene stoom. 
Dus als we op dit moment een elektrische auto kopen of een elektrische stoomketel, zal dat leiden tot een extra belasting van onze fossiel gestookte elektriciteitscentrales en……zullen we meer CO2 emissies veroorzaken. Dit wordt veroorzaakt omdat een gasgestookte stoomketel een rendement heeft van 80-98% en de elektriciteitscentrale slechts een elektrisch rendement heeft van 50-60%, exclusief de 10% transportverliezen.
Dit blijft het geval tot we meer dan 80-100% duurzame elektriciteit produceren met PV panelen en windenergie, dan wat we op dit moment consumeren.

Door de prijs van elektriciteit (grofweg twee keer zo duur per kJ als aardgas) is conversie ook nog niet een echte optie.

Maar…… door stijgende belastingen en CO2 emissiesrechten zal dit langzaam veranderen, samen met het percentage duurzaam gegenereerde elektriciteit.
Wanneer moeten we dan over? Wij denken in de komende 5-10 jaar, dus doe nu vast de voorbereidingen: verzamel kennis en inzichten. 

Bezitters van stoominstallaties kunnen echter vandaag al aan de slag: 
•    Besparen op de daadwerkelijke stoomvraag, door meer warmteterugwinning en het overzetten van lage druk stoomsystemen naar warmtepompen
•    Het verhogen van de bestaande ketelrendementen door extra warmteterugwinning
•    Het reduceren van isolatieverliezen, door alle hete delen te isoleren (wettelijk verplicht voor nieuwbouwhuizen maar nog steeds niet voor stoomleidingen!!!)
•    Opzet van het condenspotten onderhouds-management. Heeft uw bedrijf als een duidelijk visie over het beste merk/type condenspot en het bijbehorende onderhoudsmanagement?? Elke stoompluim (behalve die op de ontgasser) is er een te veel.

Al de bovengenoemde items besparen aardgas voor uw huidige stoomsysteem en zullen in de toekomst ook elektriciteit besparen voor uw toekomstige elektrische ketel

Wilt u eens van gedachten wisselen over dit onderwerp, of daadwerkelijk u bestaande systeem verbeteren neem dan contact met ons op (cg@energy-technology-services.nl of +31 (0)6 41 42 08 67)