Energietransitie voor stoom 2021
vrijdag 11 december 2020

Op woensdag 2 December 2020 in het NRC: het plan om groene waterstof te maken in Noord Nederland. Hierdoor zou het elektriciteitsverbruik in Nederland met 35% toenemen. En dit terwijl we al achter lopen in de vergroening van onze elektriciteitsproductie.
 
Op dit moment wordt pas zo’n 15% van onze elektriciteitsvraag duurzaam opgewekt en ondanks dat dit percentage in de komende jaren zal toenemen, zitten we nog lang niet op een niveau dat de duurzame elektriciteit ons structureel en langdurig “uit de oren komt”. Voorlopig kunnen we met de geplande wind- en zonne-energie-projecten prima onze huishoudens en industrie voorzien en onze voortijdig gekochte elektrische auto’s opladen.
Dit wordt ook onderschreven door diverse wetenschappers en hoogleraren, maar er wordt in Nederland een beetje weinig geluisterd naar mensen met een technische insteek. Vooral niet door politici die het verschil niet weten tussen een kW en een kWh.
 
Wat moeten wij als gebruikers van stoomketels hiermee? In een webinar doen we samen met Sympower uit de doeken, wat er mogelijk is met elektrische ketels. Voor de balancering van het elektriciteitsnet een goed idee. Mooie optie voor continubedrijven met een bepaalde basislast en ruimte op hun elektriciteitsaansluiting.
 
Voorlopig zullen we ons moeten concentreren op ons bestaande stoomsysteem met gasgestookte ketels en de mogelijkheden daarmee:

  • Uitfaseren van oneigenlijk stoomgebruik (b.v. verwarmen tapwater) en dit vervangen door b.v. warmtepompen.
  • Gebruik van warmtepompen voor lage druk stoom toepassingen (tot 2-3 bar(g)) als er een hoge temperatuur afvalstroom is.
  • Beperken van stoomdrukken tot een absoluut minimum. Als de stoomdruk daalt stijgt het ketelrendement en dalen de stralingsverliezen van de leidingsystemen en …. het kost niets behalve een beetje lef en aandacht.
  • Het afvlakken van uw stoomvraag. Hier komt de warmteterugwinning van uw installatie beter tot zijn recht, kan uw gascontract kleiner worden en kunt u potentieel een kleinere ketel aanschaffen.
  • Maximaal inzetten op isoleren van hete stoom- en condensaatsystemen.
  • Voorkomen van flashstoomverliezen. Die kunnen bijna altijd worden voorkomen door een goede controle van de condenspotten en condensaat-nakoeling. En flashstoom die niet verloren gaat, hoeft ook niet via mechanisch of thermische damprecompressie te worden opgewerkt.
  • Maximaliseren van warmteterugwinning uit de rookgassen. Er is vaak meer mogelijk dan er zo wordt ingeschat. Zorg ervoor dat uw ketel gaat condenseren en pak die ca. 10% extra condensatiewarmte. 

Eigenlijk voor het grootste deel zaken die al jaren geleden uitgevoerd hadden moeten zijn, conform het MJA convenant en allemaal projecten met een ROI van meer dan 20%. Als we de bovenstaande zaken strak aanpakken zal er op korte termijn minder gas verbruikt worden en zal er minder alternatieve opwekking nodig zijn in de toekomst.
 
Voor de bedrijven die hier werk van willen maken zijn wij altijd beschikbaar voor een vrijblijvend gesprek.

Energy Technology Services - Kees de Greef 06-41 42 08 67 - info@energy-technology-services.nl